LEDARENS HEMLIGHET (Svensk text)

När du möter vid ett vägskäl i livet

Bör du stoppa och se vart du går

Ska du har med dig andra på vägen

Är det meningen att du förstår

Att det handlar om ledarens styrkor

Att tro på sitt mål och sig själv

Visa mod, ha omsorg för alla

Vara duktig och lite speciell

 

Du skall vara mot dom som går med dig

Som du önskar att dom är mot dig

Du ska lyfta och skära igenom

Skapa trivsel när andra är le

 

Det är kunskap och uthållighet

Som är ledarens hemlighet

 

Det är viktig att värna om värden

Vara säker och varsam med makt

Rätta ryggen när ting går emot dig

Lyssna noga på vad som blir sagt

 

Du ska ge av dig själv och din kunskap

Skapa höjder och god prestation

Det ska delas ut ros och belöning

Du är källan till motivation

 

Det är kunskap och uthållighet

Som är ledarens hemlighet

 

För det handler om trygghet 

Och tillit gemensama mål mot ett gott resultat

Ha respekt for de sider i livet

Som berättar att något är galet

 

Det är kunskap och uthållighet 

Som är ledarens hemlighet

 

När du står vid ett vägskäl i livet

Och kan se på dig själv när du går

Går dom andra med dig på vägen

Och lär sig av allt du förstår

Det är då du har ledarens styrkor

Träffar målen och tror på dig själv

Du är öppen och modig och lyckas

Du är helt speciell

 

Det är kunskap och uthållighet

Som är ledarens hemlighet

 

LEDERENS HEMMELIGHET (Originaltext av Sølvi)

Nar du møter et veikryss i livet

Må du stoppe å se hvor du går

Skal du ha med deg andre på veien

Er det meningen at du forstår

 

At det handler om lederens evner

Til å tro på sitt mål og seg selv

Vise mot og ha omsorg for alle

Være dyktig og litt spesiell

 

Du skal være mot de som blir med

Deg slik du ønsker at de er mot deg

Du skal løfte og skjære igjennom

Skape trivselder andre går lei

 

Det er viktig å verne verdier

Være sikker og varsom med makt

Rette ryggen når ting går imot deg

Lytte nøye til hva som blir sagt

 

Du skal gi av deg selv og din kunnskap

Skape høyde og god prestasjon

Det skal deles ut ros og belønning

Du er kilden til motivasjon

 

For det handler om trygghet og tillit

Felles mål mot et godt resultat

Ha respekt for de sider i livet

Som forteller at noe er galt

 

Nar du står ved et veikryss i livet

Og kan se på deg selv mens du går

Vil de andre bli med deg på veien

Og vil lære av alt du forstår

 

Det er da du har lederens evner

Treffer målet og tror på deg selv

Du er åpen og modig og lykkes

- fordi du er helt spesiell

 

Det er kunnskap og utholdenhet

Som er lederens hemmelighet